1/2015 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument - objava 23.1.2015.