2/2015 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - PDF dokument - objava 13.4.2015.