9/2015 - ISPRAVAK DIJELA OGLASA - PDF dokument- objava 17.06.2015