10/2017 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti -  radno mjesto "komunalni redar" - PDF dokument