14/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga Lokunja - pogledaj dokument