POPIS RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

1. MANDATNO POVJERENSTVO GRADA PAGA:
predsjednik: IVICA BOBIĆ
članovi: DRAŽEN CRLJENKO, FRANČI BUKŠA

 2. POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA:
predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: EDO KOMADINA, DOMAGOJ VIČEVIĆ

 3. POVJERENSTVO ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST :
predsjednik: TONI HERENDA
članovi: BRANIMIR PARO VIDOLIN, ANTE ČEMELJIĆ

4.POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA :
predsjednik: ANTE ČEMELJIĆ
članovi: MIRO BUTKOVIĆ, MARINKO MARŽIĆ, DEJAN KURILIĆ, ZLATKO ŠULJIĆ

 5. POVJERENSTVO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:
predsjednik: DRAŽEN CRLJENKO (r. 5.6.1983.)
članovi: JEGER KUSTIĆ, ANTE FABIJANIĆ Pevacić, MILAN BRKLJAČA

6. POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:
predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: DRAŽEN CRLJENKO (r.17.10.1970.), BRANIMIR PARO VIDOLIN, ANĐELO KOMADINA

7. POVJERENSTVO ZA IMOVINSKO PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:
predsjednik: DOMAGOJ VIČEVIĆ
članovi: ANTE FABIJANIĆ Pevacić, ŠIME FABIJANIĆ, DUŠAN FABIJANIĆ

8. POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA :
predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: VJEZDANA FABIJANIĆ, EDO KOMADINA, IVAN MAJIĆ

9. POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU I MEĐUGRADSKU SURADNJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

predsjednik: DOMAGOJ VIČEVIĆ
članovi: MARINO KURILIĆ, TONI HERENDA, FRANČI BUKŠA

10. POVJERENSTVO ZA RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

predsjednik: EDO KOMADINA
članovi: MIROSLAV FABIJANIĆ, VJEKOSLAV ŠLJIVO

11. POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

predsjednik: TONI HERENDA
članovi: RUŽICA PERSOLA, BRANIMIR PARO VIDOLIN, EDO KOMADINA

12. KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAGA:
predsjednik : IVICA BOBIĆ
članovi:MILE MANDIČIĆ, DUŠAN HERENDA
Za članove (ovisno o područjima djelatnosti):

  • NEDJELJKA OROS ( kultura)
  • IVO TIČIĆ (gospodarstvo)
  • VESNA FABIJANIĆ (znanost)
  • ŽELJKA ZUBOVIĆ (odgoj i prosvjeta)
  • VESNA MILČIĆ (zdravstvo i socijalna skrb)
  • BEATA BUKŠA (prostorno uređenje i zaštita okoliša)
  • VLADIMIR MARŽIĆ (šport, tehnička kultura)

13.SOCIJALNO VIJEĆE GRADA PAGA:
predsjednik: EDO KOMADINA
zamjenik predsjednika: DRAŽEN CRLJENKO
članovi: IVANKA MARŽIĆ, IVICA BOBIĆ, IVAN MAJIĆ, BRANIMIR PARO VIDOLIN
zamjenici članova: FRANČI BUKŠA, DUŠAN FABIJANIĆ

14. ODBORA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

predsjednika: DOMAGOJ VIČEVIĆ
zamjenik predsjednika: EDO KOMADINA
članovi: IVO FAČINI, DUŠKO JAJIĆ, SILVANO KUKOVIĆ