• Ispravak objave o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa „Vodice“- Pag - pogledaj

Odredbe za provođenje i grafiku UPU Obalni pojas Vodice

Ponovna javna rasprava UPU obalni pojas Vodice