vrh1

Obavijest o vježbi zaštite i spašavanja

Dana 26. travnja 2017. godine s početkom u 12,45 sati održat će se vježba zaštite i spašavanja „Požar u školi" Pag 2017. u Osnovnoj Školi Jurja Dalmatinca i njezinoj neposrednoj okolini.

Više...

 

15. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAG

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 15. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. travnja 2017.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneževog dvora (Trg k P.Krešimira IV) s početkom u 11,00 sati. - POGLEDAJ POZIV .

 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstva iz programa javnih potreba

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstva iz programa javnih potreba pogledajte OVDJE

 

Uskršnji doručak 2017

telop

 

OBAVIJEST ŽUPE PAG - Uskrs 2017

easter-eggs-2093315 640RASPORED BOGOSLUŽJA, TE OSTALE OBAVIJESTI MOŽETE POGLEDATI OVDJE U LETKU ŽUPE PAG - USKRS 2017

 

Oglas za prijam u službu

Oglas za prijam u službu na radno mjesto - komunalni redar - PDF dokument

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval