Dobrodošli na službene stranice grada Paga. Želimo Vam ugodnu zabavu tokom pregledavanja sadržaja naših stranica.

Vaš Grad Pag

GRADOVI PRIJATELJI

 

siget

 

JURAJ DALMATINAC

BARTOL KAŠIĆ

PAŠKA ČIPKARICA


POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Paga za 2016. godinu

 • - Poziv za predlaganje javnih potreba za 2016. godinu
 • - PRIJAVNICA za javne potrebe 2016
 • - PRAVILNIK o financiranju javnih potreba
 • - Kriteriji vrednovanja programa
 • Započela arheološka istraživanja na Velom Sikavcu

  U narednih nekoliko dana započinju radovi iskopa i dokumentiranja arheološkog lokaliteta Veli Sikavac. Kroz protekla dva dana 13. i 14. ožujka iz Slovenije u Pag došla je grupa od 20 arheologa koji će besplatno provesti iskapanje i dokumentiranje novootkrivenog lokaliteta. Iskopi na lokalitetu Veli Sikavac nadzire i vodi Arheološki muzej grada Zadra. Grad Pag za potrebe arheologa osigurao je smještaj i hranu.

  Više...

   

  Radovi u Riječkoj ulici

  IMG 20130314 095109Tijekom jučerašnjeg prijepodneva započeli su radovi polaganja kanalizacijske trase na prometnici D106 u Riječkoj ulici u Pagu. Promet Riječkom ulicom odvija se jednim prometnim trakom s prekidima do 10 minuta uz regulaciju prometa putem semafora.

  Više...

   

  Završetak radova na šetalištu Katine

  IMG 20130312 091827Postavljanje nove kanalizacijske trase na području šetališta Katine, privode se kraju. U tijeku su završni radovi postavljanja novog i modernog sustava separatora s prepumpnom stanicom. Novi sustav separator (s sabirnim jamama) većeg je kapaciteta i modernije izvedbe što bi trebalo u potpunosti ukloniti neugodan miris koji se mogao osjetiti osobito u ljetnim mjesecima za vrijeme spuštanja razine mora (oseke).

  Više...

   

  Postavljanje kanalizacijske trase

  IMG 20130311 095159Zbog radova na polaganju kanalizacijske trase duž prometnice koja prolazi preko nasipa kroz Lokunju otežan je promet motornim vozilima koji prometuju navedenom dionicom uz kraće prekide. Tijekom narednih 10 dana polaganje kanalizacijske trase nastaviti će se na djelu grada Sv. Jelena i Sv. Grgur. Na djelu dionice kroz nasip Lokunja (točnije kod UO Lokunja) u tijeku su radovi postavljanja kolektora.

  Više...

   

  27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11 i 144/12) saziva se 27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 12. ožujka 2013.godine Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,30 sati.

  Više...

   

  Završetak radova na Bašaci

  IMG 20130305 143430Tijekom jučerašnjeg prijepodneva na području grada Paga, dio Bašaca započeli su završni radovi asfaltiranja i poravnavanja terena na kojem je postavljena kanalizacijska trasa. Također u obalnom djelu gdje je ujedno postavljen i najniži dio kanalizacijske trase pri završetku su radovi izgradnje obalnog zida.

  Više...

   

  Odgođena arheološka istraživanja na otočiću Veli Sikavac

  Tijekom proteklog tjedna na novootkriveni arheološki lokalitet na otočiću Veli Sikavac trebali su započeti radovi iskopa i dokumentiranja arheološkog lokaliteta. Zbog lošeg vremena i bure tim arheologa nije moga doći do lokaliteta, pa su iskopi odgođeni do daljnjeg.

  Više...

   

  Radovi se izvode prema planu

  IMGP9237Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva, gradonačelnik Grada Paga, Ante Fabijanić obišao je gradilišta na Bašaci i Katinama. Prema izjavama gradonačelnika Fabijanića: „Radovi se izvode prema planu i biti će završeni u predviđenom vremenskom roku.". Na gradilištu Bašaca, u tijeku su završni radovi trasiranja kanalizacijske infrastrukture uz samo more, a uz šetalište Katine u tijeku je vađenje i postavljanje nove prepumpne stanice.

  Više...