vrh1

vrhbanner

"Paški mališani" u posjeti Policijskoj postaji Pag

Prigodom obilježavanja Dana policije, djeca koja pohađaju predškolsku odgojno obrazovnu skupinu Dječjeg vrtića "Paški mališani" sa svojim odgojiteljicama posjetila su Policijsku postaju Pag.

Više...

 

Sanacija utvrde Fortica

U toku je javna nabava za izbor izvođača radova za sanaciju utvrde Fortica kako bi se spriječilo daljnje propadanje ovog najvrijednijeg fortifikacijskog sklopa na otoku Pagu.
Troškovi cjelokupne sanacije iznose oko 900 000, 00 kn, pa je planirano osam faza koje će se raditi ovisno o financijskim sredstvima. Ove godine Ministarstvo kulture je odobrilo 150.000,00 kn u Programu zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima dok će Grad Pag sufinancirati radove s 20.000,00 kn.
Ministarstvo kulture već dvije godine izdvaja sredstva za ovaj projekt, pa je tako u sklopu provođenja Programa kulturnog razvitka u 2013.godine odobrilo 100.000,00 kn za građevinsku sanaciju ovog kulturnog dobra, a 2012. godine je kroz Program javnih potreba u kulturi u 2012.g. financiralo izradu projektne dokumentacije vrijedne 61.300,00 kn.

Više...

 

Zaklada "Ana Rukavina" – upis u Registar u petak, 26. rujna

Zaklada "Ana Rukavina u petak, 26. rujna organizira akciju upisa u Registar darivatelja krvotvornih matičnih stanica u hotelu "Meridijan" od 12.00 do 15.00 sati.

Više...

 

11. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) saziva se 11. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 25. rujna 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

Više...

 

Dječji vrtić "Paški mališani

Izrađena je sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića "Paški mališani" koja bi trebala započeti do kraja godine.

Više...

 

Paška čipka na 18. Međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi

Od 18. do 21. rujna održava se 18. Međunarodni festival čipke u Lepoglavi s temom "Čipka i nakit".

Više...

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval