15/2014- NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - objava 1.08.2014