5/2016 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument -objava 07.06.2016