18/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Prosika-PDF dokument