19/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Vela ulica 12-PDF dokument