1/2012 - Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 26. travnja 2012