3/2012 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - objava 14. svibnja 2012