6/2012 - Natječaj - za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - objava 6. lipnja 2012