12/2012 - SAZIV - 24. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 7. kolovoza 2012.godine - objava 1. kolovoz 2012