3/2013 - JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kotica- objava 29. siječnja 2013