9/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga- objava 22. travnja 2013