12/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava- objava 10. svibnja 2013