13/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga- objava 16. svibnja 2013