01/2014- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - objava 02.01.2014