• Izvješće o javnoj raspravi UPU Košljun - pogledaj
 • JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja djela naselja Košljun - pogledaj
  • 1. Koristenje i namjena povrsina - pogledaj
  • 2a. Prometni sustav - pogledaj
  • 2b. Energetski sustav - pogledaj
  • 2c.Vodnogospodarski sustav - pogledaj
  • 3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina - pogledaj
  • 4a. Oblici korištenja - pogledaj
  • 4b. Nacin i uvjeti gradnje - pogledaj
  • ODREDBE ZA PROVEDBU_UPU Kosljun_PPJR_srpanj- - pogledaj
  • UPU dijela naselja Košljun_obrazloženje_PPzaJR - pogledaj
  • UPU dijela naselja Košljun_sazetak za javnost - pogledaj