7/2016- Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga u Dinjiškoj - PDF dokument- objava 12.09.2016