5/2017. Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - PDF dokument