Dječji vrtić "Paški mališani

Dječji vrtić Paški mališani Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.03.2016. - xls

Dječji vrtić Paški mališani Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016. - xls

Dječji vrtić Paški mališani Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.09.2016. - xls

Gradska knjižnica Pag

Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2019. -xls

Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018. -xls

Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2017. -xls

Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016. -xls

Centar za kulturu i informacije Pag

Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 19.02.-31.12.2019. -xls

Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 01.01.-18.02.2019. -xls

Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016. -xls