URED GRADA

 • Pročelnik: Sanja Bukša Kustić dipl.iur. (službenik za informiranje)
 • Tel. + 385 (0)23 600-832
 • Fax + 385 (0)23 611 153
 • E-mail: procelnik@pag.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 • Pročelnik: Diogen Šuljić dip.oec.
 • Tel: + 385 (0)23 600 834
 • Fax + 385 (0)23 612 061
 • E-mail: proracun@pag.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

 • Pročelnik: Ana Šupraha dipl.iur.
 • Tel: + 385 (0)23 600 833
 • Fax + 385 (0)23 611 153
 • E-mail: ana.supraha@pag.hr

OSTALI BROJEVI I KONTAKT INFORMACIJE

Administrativni tajnik Ana Ferenčić

Stručni referent za pripremu sjednica Iris Omazić

Stručni referent za opće poslove i pismohranu Marin Fabijanić

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Viši stručni suradnik za proračun i financije Jadranka Fabijanić, dipl.oec.

Stručni suradnik za proračun i javnu nabavu Marina Fabijanić, dipl.oec.

Stručni referent-računovodstvo i knjigovodstvo Nevenka Negulić

Stručni referent – likvidator, blagajnik Marija Buljanović

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza Marijana Bukša, dipl.oec.

Stručni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza Farzila Maričević

Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Marija Radoslović, dipl.iur.

Komunalni & Prometni redar Dubravko Oguić

Komunalni redar Ladislav Araminčić