• Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Paga za 2018. godinu - pogledaj PDF dokument
  • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. god - pogledaj dokument
  • Plan gospodarenja otpadom 2017-2022.g - PDF dokument
  • Izvještaj o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2015 i 2016. - PDF