12 / 2017 -  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument