11/2018 - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument