Od 14. do 19. lipnja 2012. godine u gradu Pagu provoditi će se deratizacija javnih i prometnih površina, neizgrađenih površina i objekata u vlasništvu Grada Paga u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.
Djelatnici Ciklona d.o.o. provesti će uništavanje štakora, te larvicidnu dezinsekciju medija pogodnih za razvoj komaraca na javnim površinama.
Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka na svim mjestima gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorišta i tavani).
Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah kontaktirate Ciklon d.o.o. na telefon 023/344 000 radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.
Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se moraju pridržavati sljedećih naputaka.

  • Surađivati sa ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane meke.
  • Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane.
  • Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjestima na kojima je postavljen otrov za štakore.
  • Skloniti sve životinje, kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka.
  • Zabranjeno je dirati i premještati zatrovane meke.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gore navedenih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svatko za sebe, a roditelji za djecu.

0
0
0
s2smodern