Uz organizaciju Grada Pag, Župnog ureda Pag i Centra za kulturu i informiranje te uz pomoć građana i članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag pokrenut je projekt čišćenja i uređenja Staroga grada. Nakon uređenja okoliša oko crkve Sv. Marije u starome gradu otkriveni su ostaci Benediktinskog samostana utemeljenog davne 1318.godine te samostanski bunar s kojeg je skinuta kruna na kojoj je najstariji grb grada Paga iz 13.stoljeća. Samostanski bunar će se očistit kako bi voda u njemu bila pitka, a nakon toga će se izradit replika krune koja će se postavit na bunar. Orginalna kruna bunara iz Staroga grada nalazi se u samostanu Sv. Margarite gdje je prenesena 1458.godine nakon preseljenja benediktinki u novi grad Pag. Nakon čišćenja okoliša otkriveni su dijelovi bedemi na sjeveroistočnom dijelu nekadašnjeg grada Paga te do sad nepoznati uski prolaz između bedema i samostana. Prolaz vodi od nekadašnjeg castruma do solane te se pretpostavlja da je imao obrambenu svrhu.  U planu je uključenje povjesničara u projekt, obilježavanje očišćenog dijela i građevina te uz stepenice koje vode do crkve Sv. Marije, postavljanje niz kamenih ploča s prikazom najvažnijih događanja iz povijesti Staroga grada

0
0
0
s2smodern