Nakon pokretanja nove rubrike na našim stranicama pod nazivom  „Pitanje gradonačelniku“ učestali su upiti građana vezani uz cijene obavljanja komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija.

Obavljanje gore navedene komunalne djelatnosti uređeno je  Ugovorom  o koncesiji- obavljanja komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija sklopljenog između Grada Paga i obrta „ Pony express-brzi“ kao koncesionara. Temeljem tog ugovora koncesionar  se obvezao da će pružat usluge crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Paga po sljedećim cijenama:

 

-vozilo 4 000 litara  -  280,00 kuna

-vozilo 6 000 litara -   420,00 kuna

0
0
0
s2smodern