1. Kako se mogu prikupljati donacije u uslugama i proizvodima za financiranje izborne promidžbe?

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga, fizičke osobe-koje obavljaju gospodarsku djelatnost i pravne osobe (donatori) dužni su izdati račun, a fizičke osobe – građani (donatori). Izjavu ili darovni ugovor. Na računu, odnosno izjavi ili darovnom ugovoru mora biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge i naznaka da ne podliježe naplati. Vi ste kao kandidat, nositelj liste grupe birača dužni izdati potvrdu o primitku donacije (obrazac Potvrde o primitku donacije iz Pravilnika (NN .50/11, 93/11) na način koji pruža dokaz da je potvrda zaista i poslana (telefaxa, e-maila, putem povratnice)

2. Koja sve Izvješća moraju dostaviti političke stranke, nositelji liste grupe birača, odnosno kandidati i u kojem roku (članak 24. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)?

Političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati dužni su dostaviti izvješća na obrascima propisanim Pravilnikom i to:

- 7 dana prije održavanja izbora do 11. svibnja 2013: Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe. Navedeno

Izvješće dužni ste u roku 48 sati od isteka roka (11. svibnja 2013.) javno objaviti na svojim web-stranicama odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku)

3. Koja sve Izvješća moraju dostaviti političke stranke, nositelji liste grupe birača, odnosno kandidati i u kojem roku (članak 34. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)?

Političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati dužni su dostaviti izvješća na obrascima propisanim Pravilnikom i to:

- 30 dana nakon održavanja izbora do 18. lipnja 2013: Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe. Sastavni dio financijskih izvještaja je: 1) Izvješće o primljenim donacijama; 2) Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe; 3) Obrazac o podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe. Navedeno Financijsko izvješće sa sastavnim dijelovima dužni ste u roku 45 dana nakon održanih izbora javno objaviti na svojim web-stranicama odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku)

Izborni sudionici dostavljaju samo:

1. Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (IZ-DP)

2. Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (IZ-TP),

Objavljuju se:

1. Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (IZ-DP),

2. Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (IZ-TP)

3. Obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (NOVI OBRAZAC IZ-MO) najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka od 7 dana prije održavanja izbora (objava u trajanju od najmanje 30 dana).

0
0
0
s2smodern