06Grad Pag objavljuje JAVNI POZIV kojim poziva sve zainteresirane predstavnike:
- javnih ustanova,
- gospodarskog sektora (trgovačkih društava, zadruga, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva),
- civilnog sektora ( građana, udruga, zaklada, fondacija),
- medija,


da dođu na tribinu koja će se održati u subotu dana 26. listopada 2013.g. u 11 sati u Kneževom dvoru u Pagu.
Predavači na tribini su TITO KOSTY, dipl.ing.arhit., prof.dr.sc. ZDENKO TOMČIĆ i STEVO ŽUFIĆ, dipl.oecc., predstavnici tvrtki Dekleva Consulting d.o.o i Adria Bonus d.o.o.
Namjera Grada Paga je da uz suradnju stručnih predavača upozna sve prisutne sa programima Europske unije i mogućnostima apliciranja prema europskim fondovima, i isto tako o mogućnosti kasnijeg udruživanja u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) „OTOK PAG".
Lokalna akcijska grupa je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.
LAG se osniva radi primjene procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj, kao instrumenta za razvoj ruralnih područja. Uz pomoć LAG-a se pokušava stvoriti pozitivno ozračje komunikacije i suradnje, kako bi svaki dionik u procesu uvidio važnost svoga interesa u stvaranju bolje budućnosti.


Najčešći dionici u LAG-u su:
• predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova
• profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti)
• udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.)
• razvojne agencije
• dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora 2
• fizičke osobe – pojedinci

 


Ciljevi LAG-a su:
• promicanje i unapređenje održivog ruralnog razvoja područja LAG-a,
• razvoj proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji,
• osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
• razvijanje sinergije i umrežavanje te planiranje ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
• iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
• jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
• pripreme LAG područja za korištenje EU fondova,
• briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

0
0
0
s2smodern