Novosti & Aktualnosti

24 Siječanj 2020
U subotu, 25. siječnja 2020. godine u organizaciji Udruge mladih karnevalista "KOS" započinju karnevalski tanci u II Magazinu soli s ...
21 Siječanj 2020
U petak, 24. siječnja 2020. godine, u Domu kulture u Pagu održati će se glazbeno-humoristična predstava - ''AUDICIJA 2020''.
20 Siječanj 2020
Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014),članaka 9. i 10. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira ...
28 Siječanj 2020
U sklopu programa ''Karnevalskog teatra petkon'', u petak, 31. siječnja 2020.godine u Domu kulture u Pagu s početkom u 20 sati poslušajte "KARNEVALSKI KONCERT GRADSKE GLAZBE PAG".

Obavijesti

 • Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

  Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu

  više informacija
 • Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

  Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine Tekst natječaja

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47

30. Poziv  za 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/11

Ur.broj: 2198/24-30-11-18

Pag, 29. rujna  2011.


Na temelju članka 34. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01 i 129/05) i članka 19. stavka 4. Statuta  Grada Paga

(„Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09 i 9/10)


s a z i v a m


18. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 7. listopada 2011.

godine (petak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem


- Verifikacija zapisnika 17. sjednice  Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I   R E D


1. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Paga,

2. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Paga,

3. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pag,

4. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pag ima

udjele odnosno dionice,

5. IZVJEŠĆE gradonačelnika Grada Paga za razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine,

6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2011.godinu,

7.  Prijedlog ODLUKE o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj

zgradi,

8. Prijedlog ODLUKE o vrijednostima  jediničnih iznosa za položajne zone.

9. Viječnićka pitanja.

 

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

Branimir Paro Vidolin ,v.r.