Novosti & Aktualnosti

23 Srpanj 2019
Sinoć je na prepunom trgu Petra Krešimira IV u Pagu započeo 60. jubilarni Paški karneval. Paški ljetni karneval je najstariji ljetni ...
19 Srpanj 2019
U organizaciji Turističke zajednice grada Paga i Grada Paga, u Pagu će se od 22.-27. srpnja održati 60. jubilarni ljetni karneval. Paški ...
19 Srpanj 2019
U subotu, 20.7.2019. u 21 sat održati će koncert Koktelsa u Šimunima na rivi.Organizator i pokrovitelj koncerta: Turistička zajednica grada ...
23 Srpanj 2019
U Vlašićima na otoku Pagu, u organizaciji udruge Volim Vlašići, održan je 4. Sajam otočnih proizvoda „Od Luna do Fortice“. Sve prisutne na prepunom sportskom igralištu zabavljali su KUD Sv. Jeronim Vlašići i KUD Rtina pod nazivom „Dalmatica“, bend Batarele a Branko i Ivo izveli su Škojoviziju. KUD Dalmatica predstavio je tradiciju našeg kraja pjevanjem na bas u kolu, a na kraju su i zaplesali Paško kolo. Na sajmu je sudjelovalo 29 izlagača, od toga 8 nositelja oznake Hrvatski otočni ...

Obavijesti

 • Obavijest o adulticidnoj dezinsekciji na području Grada Paga

  Obavještavamo Vas da će se sa 24.07. na 25.07. godine

  više informacija
 • Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

  Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području

  više informacija
 • 14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43

30. Poziv  za 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/11

Ur.broj: 2198/24-30-11-18

Pag, 29. rujna  2011.


Na temelju članka 34. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01 i 129/05) i članka 19. stavka 4. Statuta  Grada Paga

(„Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09 i 9/10)


s a z i v a m


18. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 7. listopada 2011.

godine (petak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem


- Verifikacija zapisnika 17. sjednice  Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I   R E D


1. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Paga,

2. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Paga,

3. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pag,

4. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pag ima

udjele odnosno dionice,

5. IZVJEŠĆE gradonačelnika Grada Paga za razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine,

6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2011.godinu,

7.  Prijedlog ODLUKE o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj

zgradi,

8. Prijedlog ODLUKE o vrijednostima  jediničnih iznosa za položajne zone.

9. Viječnićka pitanja.

 

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

Branimir Paro Vidolin ,v.r.