cz
Gradska uprava Grada Paga radi sa strankama od 9,00-12,00 sati ponedjeljkom i četvrtkom, uz obaveznu prethodnu najavu.
Uredovno vrijeme pisarnice, za rad sa strankama, je svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.


Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor 2020

Novosti & Aktualnosti

01 Kolovoz 2020
22. izdanje PagArtFestivala započinje danas koncertom pijanista Lovre Pogorelića u crkvi sv. Frane s početkom u u 21 sat. PagArtFestival i ...
31 Srpanj 2020
Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata grada ...
31 Srpanj 2020
U organizaciji Foto kluba Pag u crkvi sv. Jurja u Pagu održati će se izložba fotografija "Ćutin otok svoj". Članovi Foto kluba Pag već ...
04 Kolovoz 2020
Turističke zajednice otoka Paga nastavljaju uspješnu zajedničku suradnjiu sa novim promotivnim turističkim video spotom otoka Paga koji poručuje "No Man is an Island..yet we are all looking for one...“

Obavijesti

 • 20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/54, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/54, URBROJ:

  više informacija
 • 19. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Objava biračima

  Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020.godine donio Odluku o

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/20-30/6, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

Opis poslova i podaci o plaći za mjesto pročelnika Ureda Grada Paga OPIS POSLOVA

Rukovodi radom Ureda, brine se o zakonitom i učinkovitom radu Ureda u odnosu na obaveze Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Pomaže Gradonačelniku, Zamjeniku gradonačelnika i predsjedniku Gradskog vijeća u organiziranju sjednica i u suradnji s njima priprema sjednice, prati rad sjednica, izrađuje zaključke sjednica i prati njihovo izvršenje, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, odgovoran je za izradu zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća, Kolegija gradonačelnika te davanju informacija za njihov rad.U suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća i predsjednikom radnih tijela Gradskog vijeća i radnih tijela i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik u funkciji obavljanja svojih dužnosti, priprema sjednice i izrađuje zaključke te prati njihovo izvršenje. Surađuje sa županijom osobito članovima Županijske skupštine, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebne koristi za Grad. Izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora. Obavlja poslove vezane za izbore i referendum. Osigurava pravo na pristup informacijama iz djelatnosti lokalne samouprave, vodi registar propisa koje je donijelo Gradsko vijeće i Gradonačelnik, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata, te vodi evidenciju objave. Obavlja tehničke i složenije protokolarne poslove za Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika, sudjeluje u rješavanju najvažnijih pitanja iz djelokruga Ureda, obavlja i druge poslove određene propisima Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao i poslove po nalogu Gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta-4,30 i osnovice za izračun plaće u visini od 2.880,00 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

0
0
0
s2smodern