Novosti & Aktualnosti

16 Siječanj 2020
Uz podršku i pokroviteljstvo Grada Paga i Turističke zajednice Grada Paga članovi Karnevalske udruge “Markova kumpanija” i Udruge mladih ...
16 Siječanj 2020
Povodom 28. obljetnice priznavanja Republike Hrvatke i početka predsjedanja Hrvatske Vijećem EU, u organizaciji Generalnog konzulata RH i ...
15 Siječanj 2020
U tijeku su radovi sanacije armirano betonske konstrukcije i prijelaznih naprava na Paškom mostu.
17 Siječanj 2020
FOKA d.o.o. i vlasnik tvrtke Vedran Dorušić kao pronalazač iznimno vrijednog i značajnog podmorskog arheološkog lokaliteta kod otoka Paga s ostacima antičkog rimskog brodoloma iz 1. st. po Kr., s velikim će ponosom na skorašnjem nautičkom sajmu u Düsseldorfu (Boot Düsseldorf, 18.-26. siječnja 2020.) predstaviti Hrvatsku, otok Pag, grad Pag i podmorsko arheološko nalazište Letavica u sklopu promocije hrvatskog turizma za 2020. godinu.

Obavijesti

 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu

  više informacija
 • Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

  Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine Tekst natječaja

  više informacija
 • Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

  Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

Opis poslova i podaci o plaći za mjesto pročelnika Ureda Grada Paga OPIS POSLOVA

Rukovodi radom Ureda, brine se o zakonitom i učinkovitom radu Ureda u odnosu na obaveze Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Pomaže Gradonačelniku, Zamjeniku gradonačelnika i predsjedniku Gradskog vijeća u organiziranju sjednica i u suradnji s njima priprema sjednice, prati rad sjednica, izrađuje zaključke sjednica i prati njihovo izvršenje, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, odgovoran je za izradu zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća, Kolegija gradonačelnika te davanju informacija za njihov rad.U suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća i predsjednikom radnih tijela Gradskog vijeća i radnih tijela i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik u funkciji obavljanja svojih dužnosti, priprema sjednice i izrađuje zaključke te prati njihovo izvršenje. Surađuje sa županijom osobito članovima Županijske skupštine, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebne koristi za Grad. Izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora. Obavlja poslove vezane za izbore i referendum. Osigurava pravo na pristup informacijama iz djelatnosti lokalne samouprave, vodi registar propisa koje je donijelo Gradsko vijeće i Gradonačelnik, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata, te vodi evidenciju objave. Obavlja tehničke i složenije protokolarne poslove za Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika, sudjeluje u rješavanju najvažnijih pitanja iz djelokruga Ureda, obavlja i druge poslove određene propisima Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao i poslove po nalogu Gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta-4,30 i osnovice za izračun plaće u visini od 2.880,00 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

0
0
0
s2smodern