3. Obavijest O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

2.  Poziv na prethodnu raspravu O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA