10. J A V N I P O Z I V  za izbor Savjet mladih Grada Paga

9. POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu- u Grad Pag, u Uredu Grada na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove

5. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Paga

4. Obavijest o JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

3. Obavijest O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

2.  Poziv na prethodnu raspravu O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA