6/20 - Odluka o poništenju Natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/18-10/88, URBROJ: 2198/24-04/01-20-16, od 28.01.2020.

5/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

4/20 - Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

3/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

2/20 - Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

01/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

20/19 - Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

  • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava - pogledaj
  • Izgled naprave - pogledaj
  • Model - pogledaj

19/2019 - Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta - u Pagu, NC21 i NC22 - word dokument

18/2019 - JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza - 1 izvršitelj/izvršiteljica - pogledaj dokument

17 /2019 - JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata - 2 izvršitelja/izvršiteljice - pogledaj dokument