10/2017 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti -  radno mjesto "komunalni redar" - PDF dokument

8/2017 - Oglas za prijam u službu na radno mjesto - komunalni redar - PDF dokument

7/2017. JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstane ceste u Košljunu k.o. Pag - PDF dokument

6/2017. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ("Prosika" ) - PDF dokument

5/2017. Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - PDF dokument

4/2017 - Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Grada Paga u 2017.godini - PDF

  • Obrazac 1 - PDF
  • Obrazac 2 - PDF
  • Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga - PDF

 

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Paga za 2017. godinu.

3/2017. - Oglas za prijem u službu na radno mjesto viši stručni suradnik - "samostalni upravni referent za prostorno uređenje" - PDF dokumenta

2/2017 -  Natječaj za financiranje Javnih potreba za 2017. godinu

Grad Pag je 1. veljače 2017. godine raspisao natječaj za javne potrebe za 2017.godinu. Rok za podnošenje prijava je do 4. ožujka 2017. godine.
Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje, kao i upute za prijavitelje.
Obrasci:
B1-obrazac opisa programa ili projekta
B2-obrazac proračuna
B3-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B4- Izjava o partnerstvu.

1/2017 - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2016/2017 godine