2/2015 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - PDF dokument - objava 13.4.2015.

1/2015 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument - objava 23.1.2015.