vrh1

Natječaj i javni poziv

15/2017 - NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pag - PDF dokument

- natječaj objavljen u Zadarskom listu u subotu 29.srpnja 2017.

 

14/2017 - Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Proboj - PDF dokument

 

13/2017 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument

 

12 / 2017 -  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument

 

11/ 2017 - Natječaj za ZAPOSLENIKA U UREDU LAG-a u Pagu, objavljen na službenim stranicama LAG-a Mentorides 28.lipnja 2017.

 

10/2017 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti -  radno mjesto "komunalni redar" - PDF dokument

 

9/2017 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/17-50/29, URBROJ: 2198/24-04/01-17-1, - 11. travnja 2017 - WORD dokument

 

8/2017 - Oglas za prijam u službu na radno mjesto - komunalni redar - PDF dokument

 

7/2017. JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstane ceste u Košljunu k.o. Pag - PDF dokument

 

6/2017. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ("Prosika" ) - PDF dokument

 

5/2017. Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - PDF dokument

 

4/2017 - Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Grada Paga u 2017.godini - PDF

  • Obrazac 1 - PDF
  • Obrazac 2 - PDF
  • Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga - PDF

 

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Paga za 2017. godinu.

 

3/2017. - Oglas za prijem u službu na radno mjesto viši stručni suradnik - "samostalni upravni referent za prostorno uređenje" - PDF dokumenta

 

2/2017 -  Natječaj za financiranje Javnih potreba za 2017. godinu

Grad Pag je 1. veljače 2017. godine raspisao natječaj za javne potrebe za 2017.godinu. Rok za podnošenje prijava je do 4. ožujka 2017. godine.
Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje, kao i upute za prijavitelje.
Obrasci:
B1-obrazac opisa programa ili projekta
B2-obrazac proračuna
B3-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B4- Izjava o partnerstvu.

 

1/2017 - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2016/2017 godine

 

12/2016 Natječaj za zakup poslovnog prostora, KLASA: 372-03/16-30/12, UR.BROJ: 2198/24-04/01-16-1, od 27.12.2016. - PREUZMI DOKUMENT

 

11/2016 - Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Paga u 2016. godini - dokument - objava 02.11.2016

  • - Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga - PDF dokument  
  • - Izmjena i dopuna Odluke o poticanju poduzetništva na području Grada Paga - PDF dokument
  • - Potrebni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora (Obrazac br. 1 - Obrazac br. 2)
 

10/2016- Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstane ceste u Miškovićima k.o. Dinjiška-dokument - objava 07.10.2016

 

9/2016 - Ponovljen Javni uvid i Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „PAŠKE ŠUME" - dokument - objava 07.10.2016

 

8/2016-Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Paga za 2017. godinu.

- 1. POZIV za predlaganje programa javnih potreba na području Grada Paga za 2017 - PDF dokument

- 2. PRIJAVNICA za program javnih potreba -2017 - PDF dokument

-3. PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Paga - PDF dokument

- 4. Kriteriji vrednovanja programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Grada Paga  - PDF dokument . - objavljeno 21.09.2016

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval