uprava grada

Radno vrijeme Gradske uprave Grada Paga propisano je Odlukom o radnom vremenu Gradske uprave Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 1/15) i to:


Gradska uprava radi svakog dana, od ponedjeljka do petka počevši od 7,00 do 15,00 sati.
Dnevni odmor u tijeku trajanja rada traje 30 minuta i to u vremenu od 12,00 do 12,30 sati.

Prijem i rad sa strankama vršiti će se:
ponedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.