Grad Pag je administrativna jedinica koja obuhvaća mjesta Pag, Miškovići, Dinjiška, Vlašići, Smokvica, Stara Vas, Vrčići, Gorica, Košljun, Šimuni, Dubravu, Sveti Marko i Svetu Mariju.

Naselje Pag
Središnje mjesto administrativne jedinice Grad Pag je mjesto Pag u kojem se nalazi sjedište Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva. Glavne gospodarske grane u Gradu Pagu su turizam, stočarstvo (proizvodnja sira i janjećeg mesa) i solarstvo.

Naselje Bošana
Bošana je novo naselje nastalo uz šumu Bošana na zapadnom dijelu grada Paga. Bošana ima 25 stanovnika koji se uglavnom bave turizmom.

Naselje Dinjiška
Dinjiška se nalazi na južnom dijelu grada Paga, u blizini Paškoga mosta. Dinjiška ima 147 stanovnika koji se uglavnom bave stočarstvom i turizmom.

Naselje Gorica
Gorica se nalazi 7 kilometara južno od grada Paga, uz državnu cestu. Mjesto sa 85 stanovnika koji se bave stočarstvom i poljoprivredom.

Naselje Košljun
Košljun je nekada bilo izlazna luka starog grada Paga, a danas je ribarsko i turističko mjesto. Naselje Košljun ima 42 stanovnika koji se bave turizmom i stočarstvom.

Naselje Miškovići
Miškovići su naj južnije naselje Grada Paga, smješteno je neposredno blizu Paškog mosta. U Miškovićima živi 61 stanovnik, a uz turizam, stanovništvo se bavi ovčarstvom.

 Naselje Smokvica
Smokvica je naselje izgrađeno na golom kamenjaru koje se izdiže iznad mora, a stanovništvo Smokvice uglavnom se bavi stočarstvom. Smokvica ima 50 stanovnika.

 Naselje Stara Vas
Stara Vas je jedno od najstarijih naselja na otoku, a 102 stanovnika uglavnom se bave stočarstvom i poljoprivredom.

 Naselje Šimuni
Šimuni su izrazito turističko mjesto u kojem se nalazi ACI marina i veliki autokamp Šimuni. Mještani se uz turizam bave i ribarstvom  te stočarstvom. Šimuni imaju 137 stanovnika.

 Naselje Vlašići
Vlašići su naselje na zapadnom dijelu Grada Paga, smješteni usred vinorodnih polja, okrenuti moru, s lijepom plažom. Vlašići imaju 242 stanovnika koji su u najvećoj mjeri uz turizam bave ovčarstvom.