ČLANOVI POVJERENSTAVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

1.MANDATNO POVJERENSTVO GRADA PAGA
BRANIMIR PARO VIDOLIN - predsjednik
DINKA MARŽIĆ - član
FRANČI BUKŠA - član

2. POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA
FRANČI BUKŠA - predsjednik
BARBARA KURILIĆ - član
STIPE ŽUNIĆ - član

3. POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE
STIPE ŽUNIĆ -predsjednik
VESNA FABIJANIĆ - član
FRANČI BUKŠA - član
DINKA MARŽIĆ - član
BRANIMIR PARO VIDOLIN - član

4. POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE
JASNA MAGAŠ – predsjednica
DINKA MARŽIĆ - član
FRANČI BUKŠA- član
MATE ČEPULO - član
JOZO FRANJKOVIĆ - član

5.POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ANA KUKOVIĆ BORGELOTT - predsjednica
MARIJAPEĆIRKO - član
DINKA MARŽIĆ - član
FRANČI BUKŠA - član
ANTE FABIJANIĆ (r.17.6.1997.) - član

6. POVJERENSTVO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
FRANČI BUKŠA - predsjednik
JOSIP KURILIĆ - član
RENCI HERENDA -član
LADISLAV ARAMINČIĆ - član
ŠIME PARO VIDOLIN - član

7. POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO
VESNA FABIJANIĆ - predsjednica
DUŠKO DRAGIČEVIĆ - član
JASNA MAGAŠ - član
FILIP JURČEVIĆ - član
NENA ŠANKO - član

8. POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU I MEĐUGRADSKU SURADNJU
BRANIMIR PARO VIDOLIN - predsjednik
JASNA MAGAŠ – član
FRANČI BUKŠA – član
DINKA MARŽIĆ - član
STIPE ŽUNIĆ - član

9.POVJERENSTVO ZA RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE GRADA PAGA
DUŠKO DRAGIČEVIĆ - predsjednik
ANDRIJAN MIOČIĆ – član
TONČI FABIJANIĆ (Tole) - član

10. SOCIJALNO VIJEĆE GRADA PAGA
FRANČI BUKŠA -predsjednik
BARBARA KURILIĆ – zamjenica predsjednika
DINKA MARŽIĆ - član
SILVANO KUKOVIĆ - član
ANDRIJAN MIOČIĆ - član
VESNA FABIJANIĆ - član

11. KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA
VESNA FABIJANIĆ - predsjednica
BARBARA KURILIĆ - član
ANA KUKOVIĆ BORGELOTT - član
DUŠAN HERENDA - član

članovi (ovisno o područjima djelatnosti):
- FRANČI BUKŠA ( kultura, umjetnost)
- STIPE ŽUNIĆ (gospodarstvo, turizam)
- VESNA FABIJANIĆ (znanost)
- ŽELJKA ZUBOVIĆ (odgoj i prosvjeta)
- VESNA MILČIĆ (zdravstvo i socijalna skrb, humanitarni rad)
- ANA ŽUNIĆ (prostorno uređenje i zaštita okoliša)
- DAVOR FABIJANIĆ (šport, tehnička kultura, druge javne i društvene djelatnosti)