2022. godina

 • Izvješće o izvršenju Programa građenja i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastruture - pogledaj dokument

2021.godina

2019.godina

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2019. godinu - WORD / PDF dokument
 • Zaključak Gradskog vijeća Grada Paga - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu - PDF dokument
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godinu - WORD dokument
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godinu - PDF dokument

2018.godina

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga  Za 2018. godinu- PDF dokument
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga - pogledaj odluku
 • ODLUKU o dodjelu financijskih sredstava iz programa javnih potreba 2018. godina - Pogledaj odluku

2017.godina

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za  2017. godinu- PDF dokument
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017- PDF dokument

2016.godina

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga Za 2016. godinu - PDF dokument
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine - PDF dokument
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine - PDF dokument

2015.godina

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2015. godinu - PDF dokument
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2015.godine (Službeni glasnik Grada Paga 11/2015)
 • Prijedlog polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje 1.1-30.6. 2015 - PDF dokument

2014.godina

 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014.G. - PDF dokument
 • PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU, 27. prosinca 2013 - PDF dokument

2013.godina

 • ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, 11. travnja 2013 - PDF dokument