Registar ugovora o javnoj nabavi Grada Paga dostupan je u EOJN RH na slijedećem linku:

>>> Elektronički Oglasnik javne nabave RH <<<

  • Registar bagatelne nabave za 2017 godinu - WORD
  • Registar ugovora javne nabave 2017 godina - WORD
  • Registar ugovora javne nabave za 2016 godinu - 28.12.2016 - PDF
  • Registar ugovora bagatelne nabave za 2016 god. - 28.12.2016 - PDF
  • REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE ZA 2015 - PDF
  • REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE ZA 2015 - PDF
  • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 22.12.2014 - PDF
  • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 10.06.2014 - PDF
  • SPRJEČAVANJE SUKUBA INTERESA-ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - PDF