Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj 25/2013). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".


Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Pagu na jedan od slijedećih načina:

- pisanim putem na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag

- putem elektroničke pošte: [email protected]

- telefaxom na broj: 023/611-153

- telefonom na broj: 023/600-830

Grad Pag ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 i 15/14-ispravak).
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

 

Službenik za informiranje Grada Paga

Sanja Bukša Kustić
pročelnik Ureda Grada
fax: 023/611-153
e-pošta: [email protected]

 

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama.doc
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc
Zahtjev za ponovnu uporab informacija.doc
Žalba protiv rješenja pristup informacijama
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija
Žalba šutnja uprave pristup informacijama
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

 

ZAKONI I PROPISI

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. - PDF - CSV
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. - PDF
  • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. - PDF