Sadržaj i vijesti priprema i publicira:
Gradska uprava Grada Paga

Žiro račun (IBAN) - HR97 2402 0061 8316 00006

Identifikacijski broj (OIB) - 32150762596

Matični broj (MB) - 2576104

Glavni urednik portala
- Gradonačelnik Grada Paga, Ante Fabijanić

Izdavač: Grad Pag

Izrada, posluživanje i održavanje sustava:
www.tjstudio.info

Copyright:
Grad Pag & TJstudio.info
Rujan, 2017. godine

Sadržaj se svakodnevno osvježuje novostima i aktualnostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova, udruga građana i komunalnih društava u vlasništvu i suvlasništvu grada.